لیست پزشکان دکتر بدری احمدی متخصص کودکان
  • دکتر بدری احمدی

سلام. دکتر بدری احمدی هستم، متخصص کودکان 04:45

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 04:45

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 04:45