لیست پزشکان دکتر بدری احمدی متخصص کودکان
  • دکتر بدری احمدی

سلام. دکتر بدری احمدی هستم، متخصص کودکان 12:57

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 12:57

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 12:57