لیست پزشکان دکتر فریبا امینی روانپزشک
  • دکتر فریبا امینی

سلام. دکتر فریبا امینی هستم، روانپزشک 11:11

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 11:11

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 11:11