دکتر محبوبه قدیمی دکتر محبوبه قدیمی
  • دکتر محبوبه قدیمی

سلام. دکتر محبوبه قدیمی هستم، متخصص زنان و زایمان 20:58

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 20:58

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 20:58