لیست پزشکان دکتر عادل رفیعی متخصص جراحی عمومی
  • دکتر عادل رفیعی

سلام. دکتر عادل رفیعی هستم، متخصص جراحی عمومی 08:38

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 08:38

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 08:38