لیست پزشکان دکتر پردیس ساسانی متخصص پوست و مو
  • دکتر پردیس ساسانی

سلام. دکتر پردیس ساسانی هستم، متخصص پوست و مو 23:43

از طریق این سیستم، شما می توانید با من گفتگو کنید. 23:43

در صورت نیاز می توانید تصویر مستندات پزشکی را به همراه توضیح کامل مشکل ارسال کنید تا من بتوانم مشاوره کاملی ارائه دهم. 23:43