دانستنی های سلامت
درباره مشاور

فارغ التحصیل از دانشگاه تهران می باشد.
در حال حاضر

ویدئو معرفی
نوع مشاوره

پاسخ به یک سئوال

200 تومان

5 دقیقه مشاوره

500 تومان

تست

100 تومان
تضمین دکتر ساینا

مشاوران تأیید شده

همه ی مشاوران طی یک فرایند دقیق تأیید شده اند.

100%حفظ حریم شخصی

جزئیات مشاوره و اطلاعات شخصی شما محرمانه باقی خواهد ماند.

رضایت تضمین شده

اگر از مشاور راضی نبودید. هزینه شما بازگردانده میشود.

جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها