دانستنی های سلامت
مشاوره آنلاین از دکتر مرتضی مومنی محمدآبادی متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد
در حال حاضر پاسخگو نیست

دکتر مرتضی مومنی محمدآبادی

متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه ودرد

درباره مشاور

دکتر مرتضی مومنی محمدابادی متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه
فارغ التحصیل۱۳۸۵
محل فعالیت علوم پزشکی کرمان بیمارستان باهنر و افضلی پور

ویدئو معرفی
نوع مشاوره
تضمین دکتر ساینا

مشاوران تأیید شده

همه ی مشاوران طی یک فرایند دقیق تأیید شده اند.

100%حفظ حریم شخصی

جزئیات مشاوره و اطلاعات شخصی شما محرمانه باقی خواهد ماند.

رضایت تضمین شده

اگر از مشاور راضی نبودید. هزینه شما بازگردانده میشود.

جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها