دانستنی های سلامت
درباره مشاور

دارای بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال1381
پزشک متخصص نمونه توسط سازمان خدمات درمانی غرب استان تهران در سال 1385
اهدای جایزه از طرف سازمان بهداشت جهانی به جهت موفقیت در اجرای طرح درمانی DOTS در سال 1376
اهدای جایزه از طرف وزیر بهداشت و درمان به جهت گسترده ترین طرح تحقیقاتی در زمینه فشارخون بالا در سال 1375
چاپ مقالات تخصصی در مجلات علمی معتبر

ویدئو معرفی
نوع مشاوره

راحت با پزشک گفتگو کن

شما امکان گفتگو در یک موضوع مشخص را با پزشک دارید و پزشک مشاور تا رفع کامل پرسش شما پاسخگوست.حداکثر زمان پاسخگویی توسط پزشک 10 ساعت پس از شروع گفتگو از سمت شما می باشد.

20,000 تومان
تضمین دکتر ساینا

مشاوران تأیید شده

همه ی مشاوران طی یک فرایند دقیق تأیید شده اند.

100%حفظ حریم شخصی

جزئیات مشاوره و اطلاعات شخصی شما محرمانه باقی خواهد ماند.

رضایت تضمین شده

اگر از مشاور راضی نبودید. هزینه شما بازگردانده میشود.

جهت استفاده از خدمات دکتر ساینا نیاز به راهنمایی دارید؟
مجوز ها و تاییدیه ها