دکتر اسماعیل سعیدپور متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی )

دکتر اسماعیل سعیدپور

کردستان

متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی )

کردستان

مشاهده همه مشاوران آسیب شناسی (پاتولوژی)

مشاهده

مشاهده همه پزشکان متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی ) در استان کردستان

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر اسماعیل سعیدپور  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس