دکتر بهرام کریم آقایی متخصص داخلی

دکتر بهرام کریم آقایی

فارس

متخصص داخلی

فارس

مشاهده همه مشاوران بیماری داخلی

مشاهده

مشاهده همه مشاوران کلینیک کبد چرب

مشاهده

مشاهده همه پزشکان متخصص داخلی در استان فارس

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر بهرام کریم آقایی  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس