دکتر هادی بر حق طلب نظام متخصص کودکان

دکتر هادی بر حق طلب نظام

فارس

متخصص کودکان

فارس

مشاهده همه پزشکان متخصص کودکان در استان فارس

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر هادی بر حق طلب نظام  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر محمد حسین فلاح زاده ابرقویی
98% کاملا راضی 809 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر فرشید صادقی
99% کاملا راضی 650 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
96% کاملا راضی 488 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر آزاده زاوه زاد
98% کاملا راضی 3747 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر ژیلا خباز
98% کاملا راضی 2682 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر رضا مسیحی
98% کاملا راضی 2712 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر شکوفان علی زاده
99% کاملا راضی 767 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر بدری احمدی
97% کاملا راضی 879 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مهرناز شهرستانی
95% کاملا راضی 931 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر جواد ذوقی
99% کاملا راضی 1292 سوال پرسیده شده نظرات کاربران