دکتر هادی حیدری مکرر متخصص قلب وعروق

دکتر هادی حیدری مکرر

سیستان و بلوچستان

متخصص قلب وعروق

سیستان و بلوچستان

مشاهده همه پزشکان متخصص قلب وعروق در استان سیستان و بلوچستان

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر هادی حیدری مکرر  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر علیرضا حقوقی
98% کاملا راضی 1003 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم طهماسبی
95% کاملا راضی 648 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سپیده فراهانی
97% کاملا راضی 980 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محسن جهرمی مقدم
98% کاملا راضی 459 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر رضا لشکری
95% کاملا راضی 371 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر داوود خداآمرزیده
97% کاملا راضی 285 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر ساناز غفاری
99% کاملا راضی 467 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد ریاستی
99% کاملا راضی 194 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مهرداد حبشی زاده
100% کاملا راضی 20 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد صغیرا
95% کاملا راضی 90 سوال پرسیده شده نظرات کاربران