دکتر هادی کریم زاده متخصص داخلی

دکتر هادی کریم زاده

اصفهان

متخصص داخلی

اصفهان

مشاهده همه مشاوران بیماری داخلی

مشاهده

مشاهده همه مشاوران کلینیک کبد چرب

مشاهده

مشاهده همه پزشکان متخصص داخلی در استان اصفهان

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر هادی کریم زاده  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس