دکتر محمدعلی رشیدی نژاد میبدی متخصص قلب وعروق فوق تخصص قلب و عروق

دکتر محمدعلی رشیدی نژاد میبدی

تهران

متخصص قلب وعروق فوق تخصص قلب و عروق

تهران

مشاهده همه پزشکان متخصص قلب وعروق فوق تخصص قلب و عروق در استان تهران

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر محمدعلی رشیدی نژاد میبدی  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر علیرضا حقوقی
98% کاملا راضی 993 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم طهماسبی
96% کاملا راضی 641 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سپیده فراهانی
97% کاملا راضی 974 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر رضا لشکری
94% کاملا راضی 367 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر داوود خداآمرزیده
97% کاملا راضی 277 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد ریاستی
99% کاملا راضی 192 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر آرش جمال امیدی
100% کاملا راضی 127 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد حسین عصاره
100% کاملا راضی 73 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر  آرمین مرعشی زاده
99% کاملا راضی 1000 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محسن جهرمی مقدم
98% کاملا راضی 457 سوال پرسیده شده نظرات کاربران