دکتر حسینعلی عباسی متخصص داخلی

دکتر حسینعلی عباسی

مازندران

متخصص داخلی

مازندران

مشاهده همه مشاوران بیماری داخلی

مشاهده

مشاهده همه مشاوران کلینیک کبد چرب

مشاهده

مشاهده همه پزشکان متخصص داخلی در استان مازندران

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر حسینعلی عباسی  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس