دکتر بابک محبوبی متخصص جراحی مغز و اعصاب ( نوروسرجری )

دکتر بابک محبوبی

زنجان

متخصص جراحی مغز و اعصاب ( نوروسرجری )

زنجان

نوبت دهی انلاین
دکتر بابک محبوبی  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر فریده خلیقی سیکارودی
97% کاملا راضی 617 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر فریده خلیقی سیکارودی
97% کاملا راضی 617 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سحر حفاری
97% کاملا راضی 512 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سحر حفاری
97% کاملا راضی 512 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر راحله اخوان رسول زاده
99% کاملا راضی 199 سوال پرسیده شده نظرات کاربران