گفتگوهای من
دکتر آذر حق بین متخصص زنان و زایمان

دکتر آذر حق بین

گیلان

متخصص زنان و زایمان

گیلان

مشاهده همه پزشکان متخصص زنان و زایمان در استان گیلان

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر آذر حق بین  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر عارفه فکور
95% کاملا راضی 103 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر صفورا فرخی پور
99% کاملا راضی 902 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم انبارلویی
100% کاملا راضی 490 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر نازنین حاجی زاده
99% کاملا راضی 359 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر فاطمه ابراهیمی
95% کاملا راضی 1665 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر نازنین نویدی
91% کاملا راضی 1143 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر لاله صادقی
94% کاملا راضی 4880 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم یارقلی
98% کاملا راضی 4526 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سعیده یاری
98% کاملا راضی 4021 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر حبیبه رازی
98% کاملا راضی 3542 سوال پرسیده شده نظرات کاربران