دکتر سیما عظیم زاده تبریزی متخصص چشم ( افتالمولوژی )

دکتر سیما عظیم زاده تبریزی

تهران

متخصص چشم ( افتالمولوژی )

تهران

مشاهده همه مشاوران چشم پزشکی

مشاهده

مشاهده همه پزشکان متخصص چشم ( افتالمولوژی ) در استان تهران

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر سیما عظیم زاده تبریزی  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس