دکتر سید رضا بلادی بهبهانی متخصص داخلی

دکتر سید رضا بلادی بهبهانی

خوزستان

متخصص داخلی

خوزستان

مشاهده همه مشاوران بیماری داخلی

مشاهده

مشاهده همه مشاوران کلینیک کبد چرب

مشاهده

مشاهده همه پزشکان متخصص داخلی در استان خوزستان

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر سید رضا بلادی بهبهانی  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس