دکتر حمیدرضا ابطحی متخصص داخلی فوق تخصص ریه

دکتر حمیدرضا ابطحی

تهران

متخصص داخلی فوق تخصص ریه

تهران

مشاهده همه مشاوران بیماری داخلی

مشاهده

مشاهده همه مشاوران ریه

مشاهده

مشاهده همه مشاوران کلینیک ریه

مشاهده

مشاهده همه مشاوران کلینیک کبد چرب

مشاهده

مشاهده همه پزشکان متخصص داخلی در استان تهران

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر حمیدرضا ابطحی  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس