دکتر مهدی ترابی  رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر مهدی ترابی

اصفهان

رادیولوژی و سونوگرافی

اصفهان

مشاهده همه مشاوران رادیولوژی و سونوگرافی

مشاهده

مشاهده همه پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی در استان اصفهان

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر مهدی ترابی  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس