دکتر محمود عسکری متخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )

دکتر محمود عسکری

کردستان

متخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی )

کردستان

مشاهده همه پزشکان متخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم ( اندوکرینولوژی ) در استان کردستان

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر محمود عسکری  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس