دکتر نگین روایی متخصص داخلی

دکتر نگین روایی

آذربایجان شرقی

متخصص داخلی

آذربایجان شرقی

مشاهده همه مشاوران بیماری داخلی

مشاهده

مشاهده همه مشاوران کلینیک کبد چرب

مشاهده

مشاهده همه پزشکان متخصص داخلی در استان آذربایجان شرقی

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر نگین روایی  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس