دکتر افشان رییسی متخصص جراحی مغز و اعصاب ( نوروسرجری )

دکتر افشان رییسی

تهران

متخصص جراحی مغز و اعصاب ( نوروسرجری )

تهران

نوبت دهی انلاین
دکتر افشان رییسی  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر سیدمحمدکاظم نوربخش
100% کاملا راضی 11 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سیدمحمدکاظم نوربخش
100% کاملا راضی 11 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سیدمحمدکاظم نوربخش
100% کاملا راضی 11 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر فاطمه ابراهیمی
96% کاملا راضی 2527 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر فاطمه ابراهیمی
96% کاملا راضی 2527 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر فاطمه ابراهیمی
96% کاملا راضی 2527 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر فاطمه ابراهیمی
96% کاملا راضی 2527 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر فاطمه ابراهیمی
96% کاملا راضی 2527 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
مهدی رضایی
95% کاملا راضی 736 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر تالین مهدی یان
99% کاملا راضی 167 سوال پرسیده شده نظرات کاربران