دکتر قربانعلی زاده متخصص نفرولوژی

دکتر قربانعلی زاده

تهران

متخصص نفرولوژی

تهران

مشاهده همه پزشکان متخصص نفرولوژی در استان تهران

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر قربانعلی زاده  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر محمدرضا عباسی
آدرس: تهران - یوسف آباد - خیابان فتحی شقاقی - بین بیستون و چهل ستون - مجتمع پزشکی شقایق
دکتر شیوا متقی
95% کاملا راضی 2217 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر احمدرضا رفعتی
  • دکتر احمدرضا رفعتی
97% کاملا راضی 5959 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مجتبی محمدحسینی
97% کاملا راضی 5862 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مجتبی عاملی
  • دکتر مجتبی عاملی
96% کاملا راضی 2932 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر حسین محمد ربیع
97% کاملا راضی 1092 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر حسین محمد ربیع
97% کاملا راضی 1092 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر حسین محمد ربیع
97% کاملا راضی 1092 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر حسین محمد ربیع
97% کاملا راضی 1092 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر حسین محمد ربیع
97% کاملا راضی 1092 سوال پرسیده شده نظرات کاربران