دکتر مهدی بختیار متخصص داخلی فوق تخصص ریه

دکتر مهدی بختیار

مرکزی

متخصص داخلی فوق تخصص ریه

مرکزی

مشاهده همه مشاوران بیماری داخلی

مشاهده

مشاهده همه مشاوران ریه

مشاهده

مشاهده همه مشاوران کلینیک ریه

مشاهده

مشاهده همه مشاوران کلینیک کبد چرب

مشاهده

مشاهده همه پزشکان متخصص داخلی در استان مرکزی

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر مهدی بختیار  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس