دکتر مسعوده مجاهد متخصص داخلی

دکتر مسعوده مجاهد

یزد

متخصص داخلی

یزد

مشاهده همه مشاوران بیماری داخلی

مشاهده

مشاهده همه مشاوران کلینیک کبد چرب

مشاهده

مشاهده همه پزشکان متخصص داخلی در استان یزد

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر مسعوده مجاهد  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس