دکتر محمد احسان ثبات متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی )

دکتر محمد احسان ثبات

بوشهر

متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی )

بوشهر

مشاهده همه پزشکان متخصص آسیب شناسی ( پاتولوژی ) در استان بوشهر

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر محمد احسان ثبات  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر سید هادی حسینی
100% کاملا راضی 349 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر امیر خرم
97% کاملا راضی 121 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر وهاب رکابی
آدرس: تهران - خیاابان مطهری - نبش لارستان - آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک اوستا
دکتر سید هادی حسینی
100% کاملا راضی 349 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر امیر خرم
97% کاملا راضی 121 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم یارقلی
98% کاملا راضی 5013 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم یارقلی
98% کاملا راضی 5013 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم یارقلی
98% کاملا راضی 5013 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم یارقلی
98% کاملا راضی 5013 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم یارقلی
98% کاملا راضی 5013 سوال پرسیده شده نظرات کاربران