دکتر حمید خاکشور متخصص چشم ( افتالمولوژی )

دکتر حمید خاکشور

خراسان رضوی

متخصص چشم ( افتالمولوژی )

خراسان رضوی

مشاهده همه مشاوران چشم پزشکی

مشاهده

مشاهده همه پزشکان متخصص چشم ( افتالمولوژی ) در استان خراسان رضوی

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر حمید خاکشور  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس