دکتر حمید سانعی متخصص قلب وعروق

دکتر حمید سانعی

اصفهان

متخصص قلب وعروق

اصفهان

مشاهده همه پزشکان متخصص قلب وعروق در استان اصفهان

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر حمید سانعی  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر محمد صغیرا
95% کاملا راضی 90 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر علیرضا حقوقی
98% کاملا راضی 995 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم طهماسبی
96% کاملا راضی 642 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سپیده فراهانی
97% کاملا راضی 976 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محسن جهرمی مقدم
98% کاملا راضی 457 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر رضا لشکری
94% کاملا راضی 367 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر داوود خداآمرزیده
97% کاملا راضی 278 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر ساناز غفاری
99% کاملا راضی 464 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد ریاستی
99% کاملا راضی 193 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد مهجوریان
99% کاملا راضی 495 سوال پرسیده شده نظرات کاربران