گفتگوهای من
دکتر فیض اله عسگری متخصص قلب وعروق

دکتر فیض اله عسگری

قزوین

متخصص قلب وعروق

قزوین

مشاهده همه پزشکان متخصص قلب وعروق در استان قزوین

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر فیض اله عسگری  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر محمد صغیرا
100% کاملا راضی 79 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مهرداد حبشی زاده
100% کاملا راضی 11 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر علیرضا حقوقی
98% کاملا راضی 846 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر رضا لشکری
95% کاملا راضی 332 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سپیده فراهانی
97% کاملا راضی 842 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محسن جهرمی مقدم
98% کاملا راضی 425 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر داوود خداآمرزیده
98% کاملا راضی 195 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر ساناز غفاری
99% کاملا راضی 414 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد ریاستی
99% کاملا راضی 161 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد مهجوریان
99% کاملا راضی 463 سوال پرسیده شده نظرات کاربران