دکتر نوین نیک بخش متخصص جراحی قفسه صدری سینه ( توراکس )

دکتر نوین نیک بخش

مازندران

متخصص جراحی قفسه صدری سینه ( توراکس )

مازندران

مشاهده همه مشاوران جراحی

مشاهده

مشاهده همه پزشکان متخصص جراحی قفسه صدری سینه ( توراکس ) در استان مازندران

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر نوین نیک بخش  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس