دکتر هادی اباصلت متخصص جراحی

دکتر هادی اباصلت

آذربایجان شرقی

متخصص جراحی

آذربایجان شرقی

مشاهده همه مشاوران جراحی

مشاهده

مشاهده همه پزشکان متخصص جراحی در استان آذربایجان شرقی

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر هادی اباصلت  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس