دکتر سیدمهدی طباطبایی متخصص داخلی

دکتر سیدمهدی طباطبایی

فارس

متخصص داخلی

فارس

مشاهده همه مشاوران بیماری داخلی

مشاهده

مشاهده همه مشاوران کلینیک کبد چرب

مشاهده

مشاهده همه پزشکان متخصص داخلی در استان فارس

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر سیدمهدی طباطبایی  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس