دکتر محمدصادق آخوندی متخصص قلب وعروق

دکتر محمدصادق آخوندی

آذربایجان شرقی

متخصص قلب وعروق

آذربایجان شرقی

مشاهده همه پزشکان متخصص قلب وعروق در استان آذربایجان شرقی

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر محمدصادق آخوندی  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر علیرضا حقوقی
98% کاملا راضی 997 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم طهماسبی
96% کاملا راضی 645 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سپیده فراهانی
97% کاملا راضی 978 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محسن جهرمی مقدم
98% کاملا راضی 458 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر رضا لشکری
95% کاملا راضی 369 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر داوود خداآمرزیده
97% کاملا راضی 282 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر ساناز غفاری
99% کاملا راضی 467 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد ریاستی
99% کاملا راضی 193 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مهرداد حبشی زاده
100% کاملا راضی 20 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد صغیرا
95% کاملا راضی 90 سوال پرسیده شده نظرات کاربران