دکتر علی هاشملو متخصص چشم ( افتالمولوژی )

دکتر علی هاشملو

سیستان و بلوچستان

متخصص چشم ( افتالمولوژی )

سیستان و بلوچستان

مشاهده همه مشاوران چشم پزشکی

مشاهده

مشاهده همه پزشکان متخصص چشم ( افتالمولوژی ) در استان سیستان و بلوچستان

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر علی هاشملو  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس