دکتر حمیدرضا بذرافشان متخصص داخلی

دکتر حمیدرضا بذرافشان

گلستان

متخصص داخلی

گلستان

مشاهده همه مشاوران بیماری داخلی

مشاهده

مشاهده همه مشاوران کلینیک کبد چرب

مشاهده

مشاهده همه پزشکان متخصص داخلی در استان گلستان

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر حمیدرضا بذرافشان  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس