دکتر محمدرضا خانی امین آبادی متخصص جراحی مغز و اعصاب ( نوروسرجری )

دکتر محمدرضا خانی امین آبادی

تهران

متخصص جراحی مغز و اعصاب ( نوروسرجری )

تهران

نوبت دهی انلاین
دکتر محمدرضا خانی امین آبادی  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر سیدمحمدکاظم نوربخش
100% کاملا راضی 16 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سیدمحمدکاظم نوربخش
100% کاملا راضی 16 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سیدمحمدکاظم نوربخش
100% کاملا راضی 16 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر فاطمه ابراهیمی
96% کاملا راضی 2530 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر فاطمه ابراهیمی
96% کاملا راضی 2530 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر فاطمه ابراهیمی
96% کاملا راضی 2530 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر فاطمه ابراهیمی
96% کاملا راضی 2530 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر فاطمه ابراهیمی
96% کاملا راضی 2530 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
برنامه نویس ios تست
93% کاملا راضی 22 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
برنامه نویس ios تست
93% کاملا راضی 22 سوال پرسیده شده نظرات کاربران