دکتر محمدعلی حاتمی زاده متخصص قلب وعروق

دکتر محمدعلی حاتمی زاده

خوزستان

متخصص قلب وعروق

خوزستان

مشاهده همه پزشکان متخصص قلب وعروق در استان خوزستان

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر محمدعلی حاتمی زاده  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر علیرضا حقوقی
98% کاملا راضی 993 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم طهماسبی
96% کاملا راضی 641 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سپیده فراهانی
97% کاملا راضی 974 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محسن جهرمی مقدم
98% کاملا راضی 457 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر رضا لشکری
94% کاملا راضی 367 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر داوود خداآمرزیده
97% کاملا راضی 277 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر ساناز غفاری
99% کاملا راضی 464 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد ریاستی
99% کاملا راضی 192 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مهرداد حبشی زاده
100% کاملا راضی 20 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد صغیرا
95% کاملا راضی 90 سوال پرسیده شده نظرات کاربران