دکتر علی رضا پیروزبخت متخصص جراحی مغز و اعصاب ( نوروسرجری )

دکتر علی رضا پیروزبخت

تهران

متخصص جراحی مغز و اعصاب ( نوروسرجری )

تهران

نوبت دهی انلاین
دکتر علی رضا پیروزبخت  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر سیدمحمدکاظم نوربخش
100% کاملا راضی 8 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سیدمحمدکاظم نوربخش
100% کاملا راضی 8 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سیدمحمدکاظم نوربخش
100% کاملا راضی 8 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر فاطمه ابراهیمی
96% کاملا راضی 2521 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر فاطمه ابراهیمی
96% کاملا راضی 2521 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
مهدی رضایی
95% کاملا راضی 734 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر تالین مهدی یان
99% کاملا راضی 166 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر تالین مهدی یان
99% کاملا راضی 166 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر جمال میرزایی
95% کاملا راضی 3257 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر جمال میرزایی
95% کاملا راضی 3257 سوال پرسیده شده نظرات کاربران