دکتر حمید کریمی اصطهباناتی متخصص جراحی

دکتر حمید کریمی اصطهباناتی

تهران

متخصص جراحی

تهران

مشاهده همه مشاوران جراحی

مشاهده

مشاهده همه پزشکان متخصص جراحی در استان تهران

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر حمید کریمی اصطهباناتی  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس