گفتگوهای من
دکتر حسین میلانی متخصص قلب وعروق

دکتر حسین میلانی

مازندران

متخصص قلب وعروق

مازندران

مشاهده همه پزشکان متخصص قلب وعروق در استان مازندران

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر حسین میلانی  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر نرجس عباس زاده مرزبالی
100% کاملا راضی 192 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مهدی صالحی
100% کاملا راضی 279 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر ساناز غفاری
99% کاملا راضی 414 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم پاکرو
100% کاملا راضی 71 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد حسین عصاره
100% کاملا راضی 72 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر یلدا مظلوم
99% کاملا راضی 264 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد ریاستی
99% کاملا راضی 162 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد مهجوریان
99% کاملا راضی 463 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محسن اسدی
100% کاملا راضی 83 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر آرش جمال امیدی
100% کاملا راضی 126 سوال پرسیده شده نظرات کاربران