دکتر علیرضا دادپی متخصص قلب وعروق

دکتر علیرضا دادپی

خوزستان

متخصص قلب وعروق

خوزستان

مشاهده همه پزشکان متخصص قلب وعروق در استان خوزستان

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر علیرضا دادپی  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر علیرضا حقوقی
98% کاملا راضی 991 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم طهماسبی
96% کاملا راضی 636 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سپیده فراهانی
97% کاملا راضی 970 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محسن جهرمی مقدم
98% کاملا راضی 455 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر رضا لشکری
94% کاملا راضی 365 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر داوود خداآمرزیده
97% کاملا راضی 270 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر ساناز غفاری
99% کاملا راضی 461 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد ریاستی
99% کاملا راضی 192 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مهرداد حبشی زاده
100% کاملا راضی 20 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد صغیرا
95% کاملا راضی 90 سوال پرسیده شده نظرات کاربران