دکتر حمید اطاعتی متخصص قلب وعروق

دکتر حمید اطاعتی

هرمزگان

متخصص قلب وعروق

هرمزگان

مشاهده همه پزشکان متخصص قلب وعروق در استان هرمزگان

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر حمید اطاعتی  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر علیرضا حقوقی
98% کاملا راضی 1003 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم طهماسبی
95% کاملا راضی 648 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سپیده فراهانی
97% کاملا راضی 980 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محسن جهرمی مقدم
98% کاملا راضی 459 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر رضا لشکری
95% کاملا راضی 370 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر داوود خداآمرزیده
97% کاملا راضی 283 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر ساناز غفاری
99% کاملا راضی 467 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد ریاستی
99% کاملا راضی 194 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مهرداد حبشی زاده
100% کاملا راضی 20 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد صغیرا
95% کاملا راضی 90 سوال پرسیده شده نظرات کاربران