دکتر حمید کرباسی متخصص داخلی

دکتر حمید کرباسی

تهران

متخصص داخلی

تهران

مشاهده همه مشاوران بیماری داخلی

مشاهده

مشاهده همه مشاوران کلینیک کبد چرب

مشاهده

مشاهده همه پزشکان متخصص داخلی در استان تهران

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر حمید کرباسی  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس