دکتر منیژه محمدپوردهکردی متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی

دکتر منیژه محمدپوردهکردی

تهران

متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی

تهران

مشاهده همه مشاوران پزشکی فیزیکی و توانبخشی

مشاهده

مشاهده همه پزشکان متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی در استان تهران

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر منیژه محمدپوردهکردی  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس