دکتر محمدکاظم اختیاری متخصص جراحی مغز و اعصاب ( نوروسرجری )

دکتر محمدکاظم اختیاری

تهران

متخصص جراحی مغز و اعصاب ( نوروسرجری )

تهران

نوبت دهی انلاین
دکتر محمدکاظم اختیاری  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس