دکتر محمدرضا شهرابی فراهانی متخصص قلب وعروق

دکتر محمدرضا شهرابی فراهانی

تهران

متخصص قلب وعروق

تهران

مشاهده همه پزشکان متخصص قلب وعروق در استان تهران

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر محمدرضا شهرابی فراهانی  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر علیرضا حقوقی
98% کاملا راضی 993 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر مریم طهماسبی
96% کاملا راضی 641 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سپیده فراهانی
97% کاملا راضی 972 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر رضا لشکری
94% کاملا راضی 365 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر داوود خداآمرزیده
97% کاملا راضی 274 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد ریاستی
99% کاملا راضی 192 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر آرش جمال امیدی
100% کاملا راضی 127 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محمد حسین عصاره
100% کاملا راضی 73 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر  آرمین مرعشی زاده
99% کاملا راضی 1000 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محسن جهرمی مقدم
98% کاملا راضی 456 سوال پرسیده شده نظرات کاربران