دکتر برزو رشیدی متخصص پزشکی هسته ای

دکتر برزو رشیدی

تهران

متخصص پزشکی هسته ای

تهران

مشاهده همه پزشکان متخصص پزشکی هسته ای در استان تهران

مشاهده
نوبت دهی انلاین
دکتر برزو رشیدی  نوبت دهی آنلاین خود را فعال نکرده است
اطلاعات تماس
پزشکان ویژه
دکتر فاطمه ابراهیمی
96% کاملا راضی 2536 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر فاطمه ابراهیمی
96% کاملا راضی 2536 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر فاطمه ابراهیمی
96% کاملا راضی 2536 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر فاطمه ابراهیمی
96% کاملا راضی 2536 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر فاطمه ابراهیمی
96% کاملا راضی 2536 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
مهدی رضایی
95% کاملا راضی 747 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر تالین مهدی یان
99% کاملا راضی 169 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر تالین مهدی یان
99% کاملا راضی 169 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر جمال میرزایی
95% کاملا راضی 3284 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر جمال میرزایی
95% کاملا راضی 3284 سوال پرسیده شده نظرات کاربران