کلینیک سروش

کلینیک سروش

تخصصی

خدمات کلینیک فوق تخصصی سروش
نمی توانید صدا را گوش کنید؟ می توانید آن را بخوانید

خدمات کلینیک فوق تخصصی سروش

خدمات کلینیک فوق تخصصی سروش را می توان در 6 دسته تقسیم بندی کرد

1 ارزیابی شنوایی: کلینیک فوق تخصصی سروش با دستگاه های تخصصی ادیومتر و تمپانومتر، سیستم شنوایی  و گوش میانی شما را به طور کامل ارزیابی می کنند و آستانه های شنوایی شما را به صورت دقیق به دست می آورند.

2- تجویز سمعک: پس از ارزیابی دقیق شنوایی و مشخص شدن پاتولوژی احتمالی، در صورتی که درمان پزشکی برای کم شنوایی فرد وجود نداشته باشد؛ مشاوره سمعک صورت می گیرد و با توجه به نیاز و سایر شرایط بیمار تجویز سمعک صورت می گیرد.

3- ارزیابی و درمان سرگیجه: تجهیزات پیشرفته و کامل در کنار متخصصین حرفه ای سرگیجه این امکان را فراهم کرده که ارزیابی سرگیجه به طور کامل انجام شود و با توجه به ضایعه مشخص شده، درمان و توانبخشی صورت می گیرد که این خدمات بی نظیر موجب رضایت 100 درصدی بیماران شده است.

4- ارزیابی و درمان وزوز گوش: بی شک وزوز گوش یکی از اختلالات شایع در بین بیماران است. کلینیک سروش در راستای خدمات حرفه ای خود اقدام به ارزیابی دقیق وزوز و به دنبال آن، درمان وزوز می کند. کلینیک فوق تخصصی سروش در درمان وزوز از روش های روز دنیا، هم چون لیزرتراپی، نوروفیدبک، تحریک الکتریکی، CBT، TRT و صدا درمانی استفاده می کند.

5- ارزیابی های الکتروفیزیولوژیک: ارزیابی سیستم شنوایی در نوزادان دشوار است و بدین منظور برای ارزیابی سیستم شنوایی از ارزیابی های الکتروفیزیولوژیک استفاده می کنیم که می تواند شنوایی دلبند شما را در خواب بررسی کند. هم چنین ارزیابی های الکتروفیزیولوژیک برای بررسی اختلالات نورولوژیک هم استفاده می شوند

6- مشاوره کاشت حلزون: پیشرفت های قابل توجه حیطه کاشت حلزون باعث شده است که کاشت حلزون درمان بسیار سودمندی برای افراد ناشنوا و یا کم شنوای شدید یا عمیق باشد. سودمندی این ابزار باعث شده است که گاها افراد با کم شنوایی متوسط هم خواستار کاشت حلزون باشند. کلینیک فوق تخصصی سروش مشاوره های کاملی در خصوص استفاده از وسایل کمک شنوایی و به خصوص کاشت حلزون می دهد که باعث شده است بیماران با دید بازتری تصمیم گیری کنند.